Kontakt os på 7023 6330

PERSONDATAPOLITIK

 

 

Lintrup & Norgart A/S tager ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte din personlige oplysninger og har derfor udarbejdet denne persondatapolitik.

 

Hvilke personoplysninger indsamler Lintrup & Norgart A/S?

Lintrup & Norgart A/S indsamler og behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og det kan også være nødvendigt for os at indsamle personfølsomme oplysninger om dig, herunder CPR nr. af hensyn til overholdelse af reglerne om hvidvask.

 

Vi bestræber os på, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål.

 

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger indsamles enten ved, at du selv oplyser dem til os, eller vi kan modtage dem fra andre i forbindelse med handel af den ejendom du er lejer i.

 

Indsamlingen sker således udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser.

 

Til hvilket formål behandler Lintrup & Norgart A/S dine almindelige personoplysninger?

Lintrup & Norgart A/S behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 

  • Salgsformidling
  • Køberkartotek
  • Vurdering uden formidling
  • Udlejningsformidling
  • Skriftlig korrespondance
  • Markedsføring
  • Personaleadministration

 

Lintrup & Norgart A/S behandler dine følsomme personoplysninger til følgende formål:

 

  • Der registreres ikke følsomme personoplysninger, dog registreres CPR nr. i forbindelse med overholdelse af reglerne om hvidvask.

 

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten 1) på grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a), 2) som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b), 3) som følge af, at Lintrup & Norgart A/S er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c), eller 4) fordi det er nødvendigt for, at Lintrup & Norgart A/S kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

 

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at Lintrup & Norgart A/S kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Såfremt du ikke giver de påkrævede oplysninger, vil det således ikke være muligt for Lintrup & Norgart A/S at tilbyde den ønskede service.

 

Hvem videregiver Lintrup & Norgart A/S personoplysninger til?

Lintrup & Norgart A/S videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller såfremt Lintrup & Norgart A/S er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere, revisionsfirmaer og advokatfirmaer samt i forbindelse med opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt ved handel med beboelsesejendomme.

 

Lintrup & Norgart A/S benytter sig af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Lintrup & Norgart A/S. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender alene databehandlere indenfor EU/EØS.

 

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Lintrup & Norgart A/S sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

 

Sikkerhed

Vi har både tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

 

Persondata opbevares ukrypteret i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugerid og password samt beskyttet bag firewall og antivirusbeskyttelse. De medarbejdere, som har arbejdsrelateret behov for adgang til persondata, har modtaget undervisning og instruktion i behandlinger heraf (awareness-træning) for at øge fokus og opmærksomhed på korrekt og fortrolig håndtering.

 

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos Lintrup & Norgart A/S har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Derudover har du ret til at få opdateret, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@linor.dk

 

Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles for, at Lintrup & Norgart A/S kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Lintrup & Norgart A/S ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@linor.dk.

 

Samtykke

I tilfælde af, at Lintrup & Norgart A/S behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid skriver til os på mail: persondata@linor.dk, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Lintrup & Norgart A/S ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

 

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Lintrup & Norgart A/S ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

 

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på følgende:

 

Lintrup & Norgart A/S

Jens Kofods Gade 1

1268 København K

 

Mail: persondata@linor.dk

CVR-nr. 28969422

 

Vi tilstræber at opfylde en høj standard, og vores politikker samt procedurer kan løbende blive revideret og derfor vil der kunne forekomme ændringer til denne persondatapolitik.

 

 

Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om cookies.