Kontakt os på 7023 6330

PERSONDATAPOLITIK

 

Hos Lintrup & Norgart A/S tager vi ansvaret for dit privatliv meget alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi ønsker, at du er orienteret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og derfor har vi udarbejdet denne persondatapolitik.

 

 

Behandling af personoplysninger hos Lintrup & Norgart A/S

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har efter forordningen.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Det kan også være nødvendigt for os at indsamle personfølsomme oplysninger om dig, herunder CPR nr. af hensyn til vores overholdelse af reglerne om hvidvask.

 

Vi bestræber os på, at vi kun indsamler og behandler personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål.

 

 

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Dem fra andre i forbindelse med handel af den ejendom du er lejer i. Indsamlingen sker således udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retlig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser.

 

 

Til hvilket formål behandler Lintrup & Norgart A/S dine personoplysninger?

Lintrup & Norgart A/S behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 

  • Salgsformidling
  • Køberkartotek
  • Vurdering uden formidling
  • Udlejningsformidling
  • Skriftlig korrespondance
  • Markedsføring
  • Personaleadministration

 

Lintrup & Norgart A/S behandler alene følsomme personoplysninger i form af CPR nr. i forbindelse med overholdelse af reglerne om hvidvask.

 

 

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten:
 1) på grundlag af et samtykke, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a, 2) som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b,

3) som følge af, at Lintrup & Norgart A/S er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c, eller 4) fordi det er nødvendigt for, at Lintrup & Norgart A/S kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig. Såfremt du ikke giver de påkrævede oplysninger, vil det således ikke være muligt for os at tilbyde den ønskede service.

 

 

 

Hvem videregiver Lintrup & Norgart A/S personoplysninger til?

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller såfremt vi er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til vores samarbejdspartnere, revisionsfirmaer og advokatfirmaer samt i forbindelse med opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt ved handel med beboelsesejendomme.

Vi benytter os af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Lintrup & Norgart A/S. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender alene databehandlere indenfor EU/EØS.

 

 

 

Opbevaring af oplysningerne

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og Lintrup & Norgart A/S sletter dem, når der ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesfrister. Opbevaringen vil kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

 

 

 

Sikkerhed

Vi har både tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer for at beskytte vores data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.


Persondata opbevares ukrypteret i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugerid og password samt beskyttet bag firewall og antivirusbeskyttelse. De medarbejdere, som har arbejdsrelateret behov for adgang til persondata, har modtaget undervisning og instruktion i behandlinger heraf (awareness-træning) for at øge fokus og opmærksomhed på korrekt og fortrolig håndtering.

 

 

Ret til indsigt og berigtigelse

Du har altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Derudover har du ret til at få opdateret, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@linor.dk

 

 

Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles for, at Lintrup & Norgart A/S kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@linor.dk.

 

 

Samtykke

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid skrive til os på mail: persondata@linor.dk, såfremt du ønsker at tilbagetrække dit samtykke. Vi vil herefter ikke længere behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil Lintrup & Norgart A/S ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

 

 

Dataansvarlig

Lintrup & Norgart A/S
Jens Kofods Gade 1
1268 København K

 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på mail: persondata@linor.dk

 

 

Klagemuligheder over behandlingen af dine personoplysninger

Du kan indgive en klage vedr. vores behandling af personoplysninger til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

tlf.: 33193200

eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om cookies.