Kontakt os på 7023 6330

Velkommen til Arealisme® no.07

 

Investering i ejendomme ses i mange afskygninger. Fra direkte investeringer i ejendomme via køb af aktivet eller det ejende selskab til mere indirekte investeringer, som kan ske via eksempelvis ejendomsfonde eller aktier i børsnoterede ejendomsselskaber. 

 

 

Danske institutionelle investorer er typisk allokeret mod begge typer og generelt har de i de seneste år øget deres allokering mod ejendomme som sådan, da aktiemarkedet kan vise store udsving og obligationsrenter er på et historisk lavt niveau.

Netop de tre aktivklasser aktier, obligationer og ejendomme, har vi drøftet med underdirektør og cheføkonom Morten Marott Larsen fra brancheforeningen EjendomDanmark i dette nummer af Arealisme. 

 

På baggrund af data fra 1996-2018 ses det, at ejendomme har præsteret et årligt gennemsnitligt afkast på 7,7% mod 8,9% for det toneangivende danske aktieindeks. 
For ejendomme har der været positivt afkast hvert eneste år, hvorimod det for aktier er meget mere volatilt – finanskriseåret 2008 resulterede f.eks. i et fald på -47% for aktier!

I investeringskredse anvender man termen Sharpe Ratio, hvor man anskuer en investerings risikojusterede afkast. 

 

Det måles som en investerings merafkast ift en risikofri investering sat i forhold til standardafvigelsen over samme periode – standardafvigelsen er et udtryk for afkastets udsving over tid. Her ses det ifølge EjendomDanmark, at ejendomme som aktivklasse slår både aktier og obligationer, idet afkastet er solidt, dog med markant mindre udsving på det årlige afkast.

 

Denne konklusion følges af investeringsdirektør Andrea Panzieri fra BankInvest, der i dette nummer af Arealisme® fortæller om investeringsforeningens overvejelser og tiltag ift. at kunne tilbyde sine kunder ejendomme som aktivklasse. Her har man købt sig ind i en del af PFAs ejendomsportefølje.

 

Det meget lave rentemiljø for tiden, gør tillige ejendomme tiltagende interessant for mange private investorer. Jyske Bank har netop introduceret minusrenter for indskud over kr. 750.000, og flere banker ventes at følge efter. Økonomisk Ugebrev Finans har i en rundspørge til 1.000 formuende kunder vedrørende minusrenter konstateret at hele 92% ikke vil betale minusrenter, men hive pengene ud af banken og finde andre placeringsmuligheder. Her er ejendomme et glimrende placeringsalternativ, og EjendomDanmark konstaterer da også, at et stigende antal privatpersoner og familier med en vis formue placerer en del af formuen i mursten – en tendens vi i Lintrup & Norgart kan genkende.

 

Tendensen med et lavrenteregime ser ud til at fortsætte. Rådet for Pensionsprognoser har i deres seneste rapport ”Samfundsforudsætningerne for 2020” nedjusteret den pension, som pensionskunderne kan forvente i fremtiden. Rådet forudser, at afkastet for stats- og realkreditobligationer vil ligge på 0,3% for de kommende 10 år, mens afkastet vil være 5,5% på globale aktier – men dette sidstnævnte skøn er betydeligt mere usikkert.

 

Det er vores vurdering, at disse tendenser vil få endnu flere, såvel private formuende som professionelle investorer, til at søge mod fast ejendom som investeringsobjekt, eller øge deres allokering direkte eller indirekte. Dette til trods for visse mørke skyer i horisonten og mange års værdistigninger på ejendom.


God læselyst med dette nummer af Arealisme®

 


Se øvrige pressemeddelelser og nyheder
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om cookies.