English
Kontakt os på 7023 6330

 

ARTIKEL

 

Nye regler om digital kommunikation i lejeloven

 

Folketinget har vedtaget ændringer til lejelovens regler for at fremme digital kommunikation mellem udlejer og lejer.

 

• De gældende regler om at det kræver en aftale, hvis udlejer og lejer ønsker at udveksle digitale dokumenter og at en sådan aftale kan opsiges uden varsel, ophæves.

 

Det har den virkning, at lejer og udlejer frit kan vælge kommunikationsform (fx e-mail eller Digital Post/e-boks) uanset om der i lejeloven, boligreguleringsloven eller lejeaftalen er krav om skriftlighed.

 

Udlejeren eller lejeren kan med et varsel på 1 måned til den første hverdag i en måned, der ikke er en helligdag, forlange at meddelelser fremover ikke afgives som digitale dokumenter. 

 

Der er dog fortsat ikke mulighed for at aftale, at udlejerens skriftlige opsigelse af en lejeaftale, at lejerens skriftlige indsigelse mod udlejerens opsigelse af lejeaftalen, eller udlejerens skriftlige fremsendelse af påkravsskrivelse kan opfyldes ved fremsendelse af digitale dokumenter.

 

Er lejeren eller udlejeren fritaget for Digital Post fra det offentlige, kan de omfattede meddelelser dog ikke afgives som digitale dokumenter. Formålet med bestemmelsen er at beskytte lejere og udlejere med begrænsede digitale ressourcer.

 

Disse ændringer træder i kraft 1. januar 2018, men først når udlejer har givet meddelelse herom til lejeren. For eksisterende lejeaftaler indgået før 1. januar 2018, gælder de nye regler dog først fra 1. januar 2019.

 

• Ved ind- og fraflytningssyn skal synsrapporten udleveres til lejeren og dette kan pr. 1. januar 2018 ske med et digitalt dokument. 

 

Er lejeren ikke til stede ved synet, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten fortsat sendes til lejeren senest 2 uger efter synet.

 

Udlejeren kan fx opfylde kravet om at udlevere synsrapporten på synet ved på synet at sende en kopi af rapporten til lejeren på e-mail. Lejeren skal kvittere for modtagelse af e-mailen på synet. Det kan ske ved, at lejeren kvitterer for modtagelsen via mobiltelefon el. lign. fx som en funktionalitet i rapporten.

 

• Har udlejeren pligt til at tilbyde lejerne at erhverve en ejendommen på andelsbasis, inden ejendommen overdrages til andre skal udlejeren senest samtidig med tilbuddet give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder om ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige vedligeholdelseskonti.

 

Disse sædvanlige oplysninger kan nu udleveres digitalt til lejeren ved fx at give lejeren meddelelse om et link til de pågældende oplysninger på udlejerens hjemmeside, eller ved at give oplysningerne til lejeren på et USB-stik.

 

Selve tilbudsbrevet bilagt købsaftalen skal fortsat fremsendes/afleveres som fysisk brev.​

 

Mere info – se www.folketinget, lovforslag L29

 


Se øvrige pressemeddelelser og nyheder
Websitet bruger cookies for at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på websitet og til at støtte markedsføringen af vores services. Ved at klikke videre på websitet accepterer du websitets brug af cookies.
Læs mere om cookies.